Reprezentacja zmiennych w czasie scen 3D wykorzystując model Sieci Atomowych Kształtów

* Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza

Celem proponowanego projektu jest opracowanie oryginalnej metody tworzenia modeli reprezentujących zmienne w czasie sceny rzeczywiste, rejestrowane przy pomocy kamer lub skanerów 3D. Proponowana reprezentacja umożliwia precyzyjną rekonstrukcję digitalizowanej sceny dla potrzeb wizualizacji lub powielania, przetwarzanie zmian w niej zachodzącej, takich jak ruch lub zmiana kształtów obiektów oraz odporną na błędy segmentację.

* Zastosowana metoda badawcza/metodyka

W projekcie proponuje się oryginalne podejście określone pod nazwą Sieci Atomowych Kształtów (z ang. Active Shapes Network). Jest to specjalna postać Dynamicznej Sieci Bayesowskiej (ang. Dynamic Bayesian Network), w której odpowiednie zmienne reprezentują: strukturę sceny (w formie grafu kształtów podstawowych), wartości obserwowane (pomiary głębi lub spektrum z kamer i skanerów) oraz właściwości sceny (np. ruch obiektów). Zadania badawcze w projekcie odnoszą się do poszczególnych problemów teoretycznych związanych z taką reprezentacją, m.in. estymacją parametrów kształtów podstawowych, wyznaczaniem struktury sieci, detekcją i odwzorowaniem zmian w scenie, połączenie informacji spektralnej z opisem kształtu.

* Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa

Rezultatem projektu będzie oryginalne podejście probabilistyczne oraz narzędzia i metody umożliwiajce odporną na błędy rekonstrukcję i aktualizację reprezentacji sceny 3D. Wewnętrzna struktura modelu sceny umożliwi zarówno dokładną reprezentację, jak i uzyskanie informacji wyższego rzędu (na poziomie części obiektów, segmentacji ruchu) dostępną dla metod maszynowego uczenia się (rozpoznawania, indeksowania).

Problemy rekonstrukcji i reprezentacji sceny 3D są centralnym elementem dziedziny przetwarzania informacji trójwymiarowych, zarówno w obszarach pozyskiwania i składowania tej informacji, jak i dla większości zastosowań. Tym samym rezultaty projektu będą miały potencjalny wpływ na szereg dyscyplin wykorzystujących obrazowanie scen, w tym: robotyka, grafika komputerowa, interakcja człowiek-maszyna.

Numer projektu: 

2011/03/D/ST6/03753

Termin: 

od 03/09/2012 do 02/09/2015

Typ projektu: 

Projekt własny badawczy

Kierownik projektu: 

Wykonawcy projektu: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 25/05/2016 - 13:12; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)

* Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza

Celem proponowanego projektu jest opracowanie oryginalnej metody tworzenia modeli reprezentujących zmienne w czasie sceny rzeczywiste, rejestrowane przy pomocy kamer lub skanerów 3D. Proponowana reprezentacja umożliwia precyzyjną rekonstrukcję digitalizowanej sceny dla potrzeb wizualizacji lub powielania, przetwarzanie zmian w niej zachodzącej, takich jak ruch lub zmiana kształtów obiektów oraz odporną na błędy segmentację.

* Zastosowana metoda badawcza/metodyka

W projekcie proponuje się oryginalne podejście określone pod nazwą Sieci Atomowych Kształtów (z ang. Active Shapes Network). Jest to specjalna postać Dynamicznej Sieci Bayesowskiej (ang. Dynamic Bayesian Network), w której odpowiednie zmienne reprezentują: strukturę sceny (w formie grafu kształtów podstawowych), wartości obserwowane (pomiary głębi lub spektrum z kamer i skanerów) oraz właściwości sceny (np. ruch obiektów). Zadania badawcze w projekcie odnoszą się do poszczególnych problemów teoretycznych związanych z taką reprezentacją, m.in. estymacją parametrów kształtów podstawowych, wyznaczaniem struktury sieci, detekcją i odwzorowaniem zmian w scenie, połączenie informacji spektralnej z opisem kształtu.

* Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa

Rezultatem projektu będzie oryginalne podejście probabilistyczne oraz narzędzia i metody umożliwiajce odporną na błędy rekonstrukcję i aktualizację reprezentacji sceny 3D. Wewnętrzna struktura modelu sceny umożliwi zarówno dokładną reprezentację, jak i uzyskanie informacji wyższego rzędu (na poziomie części obiektów, segmentacji ruchu) dostępną dla metod maszynowego uczenia się (rozpoznawania, indeksowania).

Problemy rekonstrukcji i reprezentacji sceny 3D są centralnym elementem dziedziny przetwarzania informacji trójwymiarowych, zarówno w obszarach pozyskiwania i składowania tej informacji, jak i dla większości zastosowań. Tym samym rezultaty projektu będą miały potencjalny wpływ na szereg dyscyplin wykorzystujących obrazowanie scen, w tym: robotyka, grafika komputerowa, interakcja człowiek-maszyna.