Software Development toolKit for Energy optimization and technical Debt elimination (SDK4ED)

Celem SDK4ED jest minimalizacja kosztów, czasu tworzenia i złożoności procesów wytwarzania oprogramowania o niskim zużyciu energii, poprzez dostarczenie narzędzi do automatycznej optymalizacji wielu wymagań jakościowych, takich jak dług techniczny, efektywność energetyczna, niezawodność i wydajność. SDK4ED opracowuje metody i towarzyszące im narzędzia programowe zdolne do analizowania oprogramowania,
(kod źródłowy, modele projektowe, przypadki testowe, itp.) oraz analizowania ich pod kątem zadłużenia technicznego, z uwzględnieniem docelowej platformy sprzętowej i dostarczonych wymagań jakościowych. Odpowiednie narzędzia dostarczają listy niedociągnięć, uszeregowanych według ważności i pilności do usunięcia, z uwzględnieniem historii zmian tych elementów w przeszłości i prawdopodobieństwa przyszłej konserwacji. Oprócz identyfikacji wad projektowych, monitory energii i narzędzia do identyfikacji luk w zabezpieczeniach wspomagają proces optymalizacji zadłużenia technicznego.
SDK4ED szacuje za pomocą innowacyjnych technik koszty i ograniczenia związane z zobowiązaniami z tytułu zadłużenia technicznego, związanymi z cyklem życia oprogramowania energoświadomego. Ustanawia również zestaw metod prognozowania i najlepszych praktyk, które będą wykorzystywane przez kierowników projektów do oceny dostępnych decyzji w odniesieniu do wyborów spłaty długu technicznego, wyboru odpowiedniego terminu i elementów do poprawy, przy ograniczeniach nałożonych na zużycie energii i niezawodność. Biorąc pod uwagę kompromis między jakością oprogramowania a ograniczeniami czasu pracy dotyczącymi zużycia energii i bezpieczeństwa, platforma SDK4ED ma na celu wyprowadzenie frontów Pareto, które pomogą programistom podczas optymalizacji systemu.
W trakcie projektu trzy reprezentatywne przypadki użycia z domen Airborne, Healthcare i Automotive są wdrażane w rzeczywistym środowisku operacyjnym w celu oceny wpływu innowacji projektu i zaprezentowania wspieranych operacji w ogólnym kontekście użytkowania. 
https://sdk4ed.eu/

Numer projektu: 

SDK4ED

Termin: 

od 01/01/2018 do 31/12/2020

Typ projektu: 

Projekt własny badawczy

Kierownik projektu: 

Wykonawcy projektu: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 30/12/2021 - 11:44; autor zmian: Joanna Domańska (joanna@iitis.pl)

Celem SDK4ED jest minimalizacja kosztów, czasu tworzenia i złożoności procesów wytwarzania oprogramowania o niskim zużyciu energii, poprzez dostarczenie narzędzi do automatycznej optymalizacji wielu wymagań jakościowych, takich jak dług techniczny, efektywność energetyczna, niezawodność i wydajność. SDK4ED opracowuje metody i towarzyszące im narzędzia programowe zdolne do analizowania oprogramowania,
(kod źródłowy, modele projektowe, przypadki testowe, itp.) oraz analizowania ich pod kątem zadłużenia technicznego, z uwzględnieniem docelowej platformy sprzętowej i dostarczonych wymagań jakościowych. Odpowiednie narzędzia dostarczają listy niedociągnięć, uszeregowanych według ważności i pilności do usunięcia, z uwzględnieniem historii zmian tych elementów w przeszłości i prawdopodobieństwa przyszłej konserwacji. Oprócz identyfikacji wad projektowych, monitory energii i narzędzia do identyfikacji luk w zabezpieczeniach wspomagają proces optymalizacji zadłużenia technicznego.
SDK4ED szacuje za pomocą innowacyjnych technik koszty i ograniczenia związane z zobowiązaniami z tytułu zadłużenia technicznego, związanymi z cyklem życia oprogramowania energoświadomego. Ustanawia również zestaw metod prognozowania i najlepszych praktyk, które będą wykorzystywane przez kierowników projektów do oceny dostępnych decyzji w odniesieniu do wyborów spłaty długu technicznego, wyboru odpowiedniego terminu i elementów do poprawy, przy ograniczeniach nałożonych na zużycie energii i niezawodność. Biorąc pod uwagę kompromis między jakością oprogramowania a ograniczeniami czasu pracy dotyczącymi zużycia energii i bezpieczeństwa, platforma SDK4ED ma na celu wyprowadzenie frontów Pareto, które pomogą programistom podczas optymalizacji systemu.
W trakcie projektu trzy reprezentatywne przypadki użycia z domen Airborne, Healthcare i Automotive są wdrażane w rzeczywistym środowisku operacyjnym w celu oceny wpływu innowacji projektu i zaprezentowania wspieranych operacji w ogólnym kontekście użytkowania. 
https://sdk4ed.eu/