Sterowanie optymalne w układach kwantowych

Historia zmian

Data aktualizacji: 25/05/2016 - 13:42; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)