,,System gromadzenia i analizy danych o charakterze strumieniowym, dedykowanego dla sieci stacji paliw, którego zadaniem jest optymalizacja kosztów dystrybucji i sprzedaży paliw oraz ciągłe (on-line) monitorowanie i wykrywanie zagrożeń związanych z wyciek

Historia zmian

Data aktualizacji: 06/08/2019 - 16:51; autor zmian: Michał Cholewa (mcholewa@iitis.pl)