System zarządzania operacyjnego produkcją zintegrowany z zarządzaniem wiedzą dla prewencyjnego i predykcyjnego utrzymania produkcyjnych procesów w środowisku polimorficznym

Projektowany system wsparcia linii produkcyjnej wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem, ma stanowić platformę gromadzenia i zarządzania wiedzą oraz organizacją pracy personelu utrzymującego system automatyki przemysłowej. Wdrożenie systemu ma się przyczynić do usprawnienia produkcji, zwiększenie efektywności energetycznej poprzez nową organizację procesu produkcyjnego.
Kluczowym elementem platformy jest wyposażenie personelu w unikatową wiedzę oraz nowoczesne środki zdalnego przekazywania informacji i wiedzy obejmującego komunikację interpersonalną bazującą na technikach multimedialnych (takich jak alternatywne formy przekazu informacji –audio/wideo, wirtualna rzeczywistość VR, wzbogacona rzeczywistość AR czy rzeczywistość mieszana MR).

IITiS PAN jako podwykonawca realizuje zadania dotyczące zdalnego wsparcia utrzymania system automatyki przemysłowej z wykorzystaniem urządzeń do prezentacji rzeczywistości wzbogaconej i mieszanej.

Numer projektu: 

POIR.01.02.00-00-0307/16

Termin: 

od 01/06/2017 do 31/05/2020

Typ projektu: 

Projekty rozwojowe

Kierownik projektu: 

Wykonawcy projektu: 

Partnerzy: 

AIUT sp. z o.o.

Historia zmian

Data aktualizacji: 19/11/2021 - 13:49; autor zmian: Maciej Skrabski (mskrabski@iitis.pl)

Projektowany system wsparcia linii produkcyjnej wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem, ma stanowić platformę gromadzenia i zarządzania wiedzą oraz organizacją pracy personelu utrzymującego system automatyki przemysłowej. Wdrożenie systemu ma się przyczynić do usprawnienia produkcji, zwiększenie efektywności energetycznej poprzez nową organizację procesu produkcyjnego.
Kluczowym elementem platformy jest wyposażenie personelu w unikatową wiedzę oraz nowoczesne środki zdalnego przekazywania informacji i wiedzy obejmującego komunikację interpersonalną bazującą na technikach multimedialnych (takich jak alternatywne formy przekazu informacji –audio/wideo, wirtualna rzeczywistość VR, wzbogacona rzeczywistość AR czy rzeczywistość mieszana MR).

IITiS PAN jako podwykonawca realizuje zadania dotyczące zdalnego wsparcia utrzymania system automatyki przemysłowej z wykorzystaniem urządzeń do prezentacji rzeczywistości wzbogaconej i mieszanej.