Transformata „konturkowa” w zastosowaniu do kodowania i transmisji obrazów stereoskopowych w skalowalnych strumieniach multimedialnych

Celem naukowym projektu jest przeprowadzenie badań dotyczących wykorzystania transformaty „konturkowej” (ang. contourlet transform) do kodowania predykcyjnego w strumieniach stereoskopowych obrazów wideo. Ich wynikiem ma być opracowanie metod kodowania tego typu danych do postaci skalowalnych strumieni multimedialnych i ich transmisji z gwarancją określonego poziomu jakości (ang. Quality of Service).

Numer projektu: 

3 T11C 045 30

Termin: 

od 06/06/2006 do 06/06/2008

Typ projektu: 

Projekt własny badawczy

Kierownik projektu: 

Wykonawcy projektu: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 25/05/2016 - 13:16; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)

Celem naukowym projektu jest przeprowadzenie badań dotyczących wykorzystania transformaty „konturkowej” (ang. contourlet transform) do kodowania predykcyjnego w strumieniach stereoskopowych obrazów wideo. Ich wynikiem ma być opracowanie metod kodowania tego typu danych do postaci skalowalnych strumieni multimedialnych i ich transmisji z gwarancją określonego poziomu jakości (ang. Quality of Service).