Wizyjne techniki gromadzenia, przetwarzania i udostępniania obiektów przestrznnych o wielomodalnej reprezentacji hierarchicznej dla potrzeb digitalizacji zasobów dziedzic

Wizyjne techniki gromadzenia, przetwarzania i udostępniania obiektów przestrznnych o wielomodalnej reprezentacji hierarchicznej dla potrzeb digitalizacji zasobów dziedzictwa kultury

Szybki rozwój i rozpowszechnienie technik wizyjnych umożliwia dokładniejszy opis obiektów świata rzeczywistego oraz coraz pełniejszą ich prezentację multimedialną. Celem naszego projektu jest opracowanie efektywnych technik reprezentacji, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych o obiektach dziedzictwa kultury tak, aby powstał kompletny zbiór narzędzi wizyjnych, wystarczający do realizacji wirtualnego muzeum uwzględniającego w szczególności operowanie eksponatami o złożonej strukturze przestrzennej.

Numer projektu: 

N N516 1862 33

Termin: 

od 01/01/2007 do 01/01/2009

Typ projektu: 

Projekt własny badawczy

Wykonawcy projektu: 

Partnerzy: 

Muzeum w Gliwicach

Historia zmian

Data aktualizacji: 25/05/2016 - 13:15; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)

Wizyjne techniki gromadzenia, przetwarzania i udostępniania obiektów przestrznnych o wielomodalnej reprezentacji hierarchicznej dla potrzeb digitalizacji zasobów dziedzictwa kultury

Szybki rozwój i rozpowszechnienie technik wizyjnych umożliwia dokładniejszy opis obiektów świata rzeczywistego oraz coraz pełniejszą ich prezentację multimedialną. Celem naszego projektu jest opracowanie efektywnych technik reprezentacji, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych o obiektach dziedzictwa kultury tak, aby powstał kompletny zbiór narzędzi wizyjnych, wystarczający do realizacji wirtualnego muzeum uwzględniającego w szczególności operowanie eksponatami o złożonej strukturze przestrzennej.