Wykorzystanie teorii gier kwantowych w problemach modelowania kwantowego przesyłania informacji

Historia zmian

Data aktualizacji: 25/05/2016 - 13:13; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)