Publikacje

Found 52 results
Filters: Autor is Krzysztof Skabek  [Clear All Filters]
1999
Skabek K, Tomaka A A.  1999.  Software Tool for Microscope Image Comparison (SOMIC). Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.
1993
Skabek K, Prusakowski J., Winiarczyk R.  1993.  Komputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja krzywoliniowych obiektów 3d. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim.

Strony