Publikacje

Found 65 results
Filters: Autor is Jaroslaw Miszczak  [Clear All Filters]
2009
Puchała Z, Miszczak J.  2009.  Bound on trace distance based on superfidelity. Phys. Rev. A. 79:024302.
Miszczak J, Puchała Z, Horodecki P, Uhlmann A., Życzkowski K.  2009.  Sub- and super-fidelity as bounds for quantum fidelity. Quantum Information & Computation. 9:0103–0130.
2008
Gawron P, Miszczak J, Sładkowski J.  2008.  Noise Effects in Quantum Magic Squares Game. International Journal of Quantum Information. 06:667.
Markham D., Miszczak J, Puchała Z, Życzkowski K.  2008.  Quantum state discrimination: A geometric approach. Phys. Rev. A. 77:042111.
2007
Winiarczyk R, Gawron P, Miszczak J.  2007.  Kompilator języka QCL QCL2QML. Studia Informatica. 28:5–18.
Kosik J., Miszczak J, Buzek V..  2007.  Quantum Parrondo's game with random strategies. Journal of Modern Optics. 54:2275–228.
2005
Miszczak J.  2005.  Description and visualisation of quantum circuits with XML. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 17
Gawron P, Miszczak J.  2005.  Numerical simulations of mixed state quantum computation. International Journal of Quantum Information. 3
Gawron P, Miszczak J.  2005.  Quantum Implementation of Parrondo Paradox. Fluctuation and Noise Letters. 5:L471–L478.
Gawron P, Miszczak J.  2005.  Wysokowydajne sieci komputerowe.
2002
Miszczak J.  2002.  Quantum algorithm for factorization. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14

Strony