Kalibracja parametrów symulacji fizycznej sieci dostarczania wody (WDN) przy użyciu sieci nueronowych

Prelegent: 

mgr inż. Katarzyna Kołodziej

Data: 

13/06/2024 - 13:00

Zadania lokalizacji miejsc wycieków i awarii w sieciach wodociągowych (WDN) wymagają posiadania wiarygodnego modelu WDN. W tym celu przeprowadza się kalibrację, czyli uzgodnienie wyników symulacji hydraulicznej z wynikami pomiarów przez dostosowanie parametrów modelu, przede wszystkim współczynników chropowatości rurociągów. W najnowszych publikacjach proponowane są algorytmy kalibracji rozszerzone o komponent sieci neuronowej (ANN), której zadaniem jest zwiększenie wiarygodności wyniku kalibracji poprzez estymację ciśnienia referencyjnego we wszystkich punktach modelu WDN na podstawie danych pomiarowych.

Seminarium przedstawia wyniki projektu Kalibracja parametrów symulacji fizycznej sieci dostarczania wody (WDN) przy użyciu sieci nueronowych realizowanego w IITiS PAN. Zaprezentujemy studium przypadku zastosowania algorytmu kalibracji z komponentem ANN do rzeczywistego modelu WDN i unikalnych pomiarów, uzyskanych dzięki badaniom w projekcie WaterPrime. Przedstawimy wyniki badań algorytmu i propozycje jego rozwoju.

Historia zmian

Data aktualizacji: 11/06/2024 - 09:21; autor zmian: Dorota Danisz (ddanisz@iitis.pl)

Zadania lokalizacji miejsc wycieków i awarii w sieciach wodociągowych (WDN) wymagają posiadania wiarygodnego modelu WDN. W tym celu przeprowadza się kalibrację, czyli uzgodnienie wyników symulacji hydraulicznej z wynikami pomiarów przez dostosowanie parametrów modelu, przede wszystkim współczynników chropowatości rurociągów. W najnowszych publikacjach proponowane są algorytmy kalibracji rozszerzone o komponent sieci neuronowej (ANN), której zadaniem jest zwiększenie wiarygodności wyniku kalibracji poprzez estymację ciśnienia referencyjnego we wszystkich punktach modelu WDN na podstawie danych pomiarowych.

Seminarium przedstawia wyniki projektu Kalibracja parametrów symulacji fizycznej sieci dostarczania wody (WDN) przy użyciu sieci nueronowych realizowanego w IITiS PAN. Zaprezentujemy studium przypadku zastosowania algorytmu kalibracji z komponentem ANN do rzeczywistego modelu WDN i unikalnych pomiarów, uzyskanych dzięki badaniom w projekcie WaterPrime. Przedstawimy wyniki badań algorytmu i propozycje jego rozwoju.