Bazy danych. Modele, technologie, narzędzia. Analiza danych i wybrane zastosowania

TytułBazy danych. Modele, technologie, narzędzia. Analiza danych i wybrane zastosowania
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2006
AutorzyBuchwald P., Heczko M., Zaborowski M
EditorKozielski S
ChapterStruktura danych do obl. zm. param. procesów w modelu info-dec systemów zarządzania. Preprint
PublisherWKŁ

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)