Publikacje

Found 21 results
Filters: Autor is Mirosław Zaborowski  [Clear All Filters]
2002
Zaborowski M.  2002.  Industrial Petri Nets. Archives of Control Sciences. 12, no 1-2:5–21.
Zaborowski M.  2002.  A Petri Net Based Model for Control of Complex Manufacturing Operation Systems. Proceedings of the IASTED International Conference on Applied Modelling and Simulation, Cambridge, Mass., USA. :381–388.
Zaborowski M.  2002.  A Petri Net Based Model of Discrete Production Operations. Proceedings of the 3rd Int. Symposium on Robotics and Automation, Toluca, Mexico. :646–653.
Zaborowski M.  2002.  Produkcyjne Sieci Petriego. Materiały XIV Krajowej Konferencji Automatyki, Zielona Góra. :735–742.
Zaborowski M.  2002.  Zastosowanie produkcyjnych sieci Petriego do modelowania procesów produkcji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Automatyka. :175–188.