Evaluation of the Quality of Photogrammetric Techniques for Site Reconstruction.

TytułEvaluation of the Quality of Photogrammetric Techniques for Site Reconstruction.
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2017
AutorzySkabek K, Kowalski P
JournalStudia Informatica
Volume38
Issue4(133)
Start Page21-31

Historia zmian

Data aktualizacji: 22/03/2018 - 12:47; autor zmian: (krzysiek@iitis.pl)