Publikacje

Found 38 results
Filters: Autor is Przemysław Kowalski  [Clear All Filters]
2020
Luchowski L, Tomaka A A, Pojda D, Tarnawski M, Skabek K, Kowalski P.  2020.  Skanery3D - trójwymiarowe obrazowanie powierzchni. Inżynieria Biomedyczna - podstawy i zastosowania; Tom 8 - Obrazowanie Biomedyczne.
2016
Luchowski L, Tomaka A A, Skabek K, Tarnawski M, Kowalski P.  2016.  Forming an Occlusal Splint to Support the Therapy of Bruxism. Information Technologies in Medicine: 5th International Conference, ITIB 2016 Kamień Śląski, Poland, June 20 - 22, 2016 Proceedings, Volume 2. :267–273. (265.29 KB)
2014
Pojda D, Kowalski P.  2014.  Assumptions for a software tool to support the diagnosis of the stomatognathic system: data gathering, visualizing compund models and their motion. Novel Methodology of Both diagnosis and Therapy of Bruxism. :51–56.
Kowalski P.  2014.  Realistic modeling of facial expressions using volume morphing. Theoretical and Applied Informatics. 26:139–150.
Kowalski P, Pojda D.  2014.  Visualization of heterogenic images of 3D scene. Man-Machine Interacions 3. :291–297.
2013
Luchowski L, Kowalski P.  2013.  Using RANSAC for 3D point cloud segmentation. Theoretical and Applied Informatics. 25:105–117.
2011
Kowalski P.  2011.  On the Effectiveness of Various Techniques of Searching in 3D Mesh Objects in Database. Theoretical and Applied Informatics. 23:245–261.
2009
Skabek K, Kowalski P.  2009.  Building the Models of Cultural Heritage Objects Using Multiple 3D Scanners. Theoretical and Applied Informatics. 21:115–129.
Domańska J, Głomb P, Kowalski P, Nowak S.  2009.  Modeling of Internet 3D Traffic Using Hidden Markov Models. Advances in Intelligent and Soft Computing. 64
2008
Kowalski P, Skabek K.  2008.  Porównanie technik digitalizacji obiektów przestrzennych dla potrzeb wirtualnego muzeum. Zastosowanie Internetu w społeczeństwie informacyjnym. :117–132.
2004
Skabek K, Kowalski P.  2004.  Interacyjna metoda integracji sceny przestrzennej z wykorzystaniem grafów struktury. Materiały konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Robotyki. :157–158.
Kowalski P, Skabek K.  2004.  Pozyskiwanie informacji o scenie 3D z zastosowaniem aktywnego stereowidzenia. Polska Akademia Nauk Działalność Naukowa wybrane zagadnienia. :81–84.
Kowalski P.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych Zastosowanie i bezpieczeństwo.
Kowalski P.  2004.  Wybór punktu widokowego w systemach aktywnej wizji komputerowej. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:203–242.
Kowalski P, Skabek K.  2004.  Zastosowanie brzegowej reprezentacji przebadanej przestrzeni dla wyboru kolejnego punktu widokowego. Mat. konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Robotyki. :171–172.
2002
Kowalski P, Luchowski L.  2002.  The active stereovision head: hardware and low-level software. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:219–233.
Skabek K, Kowalski P.  2002.  Algorithm for fusion of 3D scene by subgraph isomorphism with procrustes analysis. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND GRAPHICS. :657–665.
Winiarczyk R, Kowalski P, Matuszek M..  2002.  Algorytm nawigacji aktywnej głowicy stereowidzącej. Studia Informatica. 23:55–69.

Strony