Examining sustainability indicators of space management in elderly Facilities—a case study in China

TytułExamining sustainability indicators of space management in elderly Facilities—a case study in China
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2019
AutorzyYuan J, Li L, Wang E, Skibniewski MJ
JournalJournal of cleaner production
Volume208

Historia zmian

Data aktualizacji: 04/02/2020 - 12:23; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)