Green Building Construction Cost Surcharge: An Overview

TytułGreen Building Construction Cost Surcharge: An Overview
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2021
AutorzyHu M, Skibniewski MJ
JournalJournal of Architectural Engineering
Volume27

Historia zmian

Data aktualizacji: 26/10/2021 - 09:39; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)