Interacyjna metoda integracji sceny przestrzennej z wykorzystaniem grafów struktury

TytułInteracyjna metoda integracji sceny przestrzennej z wykorzystaniem grafów struktury
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2004
AutorzySkabek K, Kowalski P
Conference NameMateriały konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Robotyki
Date Published06

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)