Machine learning in construction: From shallow to deep learning

TytułMachine learning in construction: From shallow to deep learning
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2021
AutorzyXu Y, Zhou Y, Sekuła P, Ding L
JournalDevelopments in the built environment
Volume6

Historia zmian

Data aktualizacji: 03/10/2023 - 16:19; autor zmian: Przemysław Sekuła (psekula@iitis.pl)