Publikacje

Found 17 results
Filters: Autor is Przemysław Sekuła  [Clear All Filters]
2016
Brandenburg H, Ficek-Wojciuch K, Magdoń M, Sekuła P.  2016.  Interesariusze projektów publicznych–sukces projektu publicznego w ujęciu specjalistów od zarządzania projektami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Sekuła P, Brandenburg H, Magdoń M, Ficek-Wojciuch K.  2016.  Multicriteria evaluation methods in location of touristic investments. Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету. 50
Brandenburg H, Ficek-Wojciuch K, Magdoń M, Sekuła P.  2016.  Projekt badawczy pt" Sukces projektu publicznego i jego uwarunkowania"-wyniki studiów literaturowych i program realizacji projektu. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Sekuła P, others.  2016.  Wpływ autostrad na rozwój lokalny–wyniki badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
2015
Sekuła P, others.  2015.  Budżet zadaniowy jako skuteczne narzędzie zarządzania w samorządzie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
2014
Sekuła P.  2014.  Zarządzanie programami według Program Management Institute. Barometr Regionalny. Analizy i prognozy. 12
2013
Sekuła P.  2013.  Kolejowe przewozy regionalne–wyzwania i problemy. Biblioteka Regionalisty.