Model informacyjno-decyzyjny zarządzania procesem produkcyjnym

TytułModel informacyjno-decyzyjny zarządzania procesem produkcyjnym
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2005
AutorzyZaborowski M
JournalStudia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą
ISSN1732-324X

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)