Optimal Strategy to Mitigate Tunnel-Induced Settlement in Soft Soils: Simulation Approach

TytułOptimal Strategy to Mitigate Tunnel-Induced Settlement in Soft Soils: Simulation Approach
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2019
AutorzyZhang L, Wu X, Liu W, Skibniewski MJ
JournalJournal of Performance of Constructed Facilities
Volume33

Historia zmian

Data aktualizacji: 04/02/2020 - 12:31; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)