Porównanie technik digitalizacji obiektów przestrzennych dla potrzeb wirtualnego muzeum

TytułPorównanie technik digitalizacji obiektów przestrzennych dla potrzeb wirtualnego muzeum
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2008
AutorzyKowalski P, Skabek K
EditorGrzywak A, Kapczyński A
Conference NameZastosowanie Internetu w społeczeństwie informacyjnym
Date Published10
PublisherWydawca Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Conference LocationDąbrowa Gónicza
AbstractJednym z celów stojących przed społeczeństwem informacyjnym jest ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego. Ważnym środkiem prowadzącym do tego celu jest digitalizacja zbiorów danych przedmiotów dziedzictwa kulturowego, które następnie zostaną udostępnione za pośrednictwem internetu w postaci zbiorów wirtualnych muzeów. Wśród digitalizowanych danych szczególną rolę odgrywają dane przestrzenne – rzeźby, bryły budynków i inne przedmioty kultury materialnej. Praca prezentuje i porównuje możliwości digitalizacji obiektów trójwymiarowych przy pomocy czterech skanerów: Minolta Vi-9i, Faro Laser Scan Arm, Faro LS 880 HE80 i Portable 3dMDface System.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)