Segmentacja i pasowanie obrazów 2D dla potrzeb aktywnego stereowidzenia

TytułSegmentacja i pasowanie obrazów 2D dla potrzeb aktywnego stereowidzenia
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji1999
AutorzyPojda D
AbstractW referacie przedstawiono metodę segmentacji i pasowania par obrazów stereo. Metoda ta została opracowana w wyniku prac prowadzonych w ramach projektu badawczego dotyczącego automatycznego rozpoznawania struktury trójwymiarowej sceny. Scena zbudowana jest z brył wielościennych i obserwowznz za pomocą ruchomej głowicy stereowizyjnej. Głównym celem projektu było rozpoznawanie obserwowanych brył geometrycznych oraz określanie ich wzajemnego położenia na scenie.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)