Publikacje

Found 26 results
Filters: Autor is Dariusz Pojda  [Clear All Filters]
2020
Tomaka A A, Tarnawski M, Luchowski L, Cerkaski B, Pojda D.  2020.  Integracja obrazowania wielomodalnego w zastosowaniu do wspomagania diagnostyki stomatologicznej, planowania i oceny wyników leczenia. Inżynieria Biomedyczna - podstawy i zastosowania; Tom 8 - Obrazowanie Biomedyczne.
Luchowski L, Tomaka A A, Pojda D, Tarnawski M, Skabek K, Kowalski P.  2020.  Skanery3D - trójwymiarowe obrazowanie powierzchni. Inżynieria Biomedyczna - podstawy i zastosowania; Tom 8 - Obrazowanie Biomedyczne.
2019
Pojda D, Tomaka A A, Luchowski L, Skabek K, Tarnawski M.  2019.  Applying computational geometry to designing an occlusal splint. Computational Modeling of Objects Presented in Images. Fundamentals, Methods, and Applications. CompIMAGE 2018. Lecture Notes in Computer Science. vol 10986
Tomaka A A, Luchowski L, Pojda D, Skabek K, Tarnawski M.  2019.  Applying computational geometry to designing an occlusal splint. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging & Visualization (TCIV).
Tomaka A A, Luchowski L, Pojda D, Tarnawski M.  2019.  Dynamic Occlusion Surface Estimation from 4D Multimodal Data. Information Technology in Biomedicine. ITIB 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing. vol 1011
Tomaka A A, Luchowski L, Pojda D, Tarnawski M, Domino K.  2019.  The dynamics of the stomatognathic system from 4D multimodal data. In A.Gadomski (ed.): Multiscale Locomotion: Its Active-Matter Addressing Physical Principles.
2018
Tomaka A A, Pojda D, Luchowski L, Tarnawski M.  2018.  Methods of Tooth Equator Estimation. Computer and Information Sciences.
2016
Tomaka A A, Tarnawski M, Pojda D.  2016.  Multimodal Image Registration for Mandible Motion Tracking. Information Technologies in Medicine: 5th International Conference, ITIB 2016 Kamień Śląski, Poland, June 20 - 22, 2016 Proceedings, Volume 1. :179–191.
Skabek K, Pojda D, Winiarczyk R.  2016.  Progressive reduction of meshes with arbitrary selected points. Man-Machine Interactions 4. :525–533.
2011
Skabek K, Pojda D.  2011.  Optimization of Mesh Representation for Progressive Transmission. Theoretical and Applied Informatics. 23:263–275.
2006
Pojda D, Ober J.  2006.  Model of the oculomotoric system for diagnosis of Squint. Proceedings of the XI International Conference Mecical Informatics & Technology MIT 2006. :193–198.
2004
Pojda D, Ober J.  2004.  Model of the oculomotoric system for diagnosis of Squint. International Workshop on Biometric Technologies: Special Forum on Modeling and Simulation.
2003
Pojda D, Ober J.  2003.  Multilayer model of the oculomothoric system for computer based diagnosis of squint. VIII International Conference Medical Informatics & Technologies - MIT'2003.
2002
Augustyn A., Kowalski P, Luchowski L, Pojda D, Skabek K.  2002.  System for toolmark analysis in forensic laboratory. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:3–16.
2000
Augustyn A., Kowalski P, Luchowski L, Pojda D, Skabek K.  2000.  Computer-assisted analysis of striated toolmarks and impressions. Second European Academy of Forensic Science Meeting.
Pojda D.  2000.  Zastosowanie systemu OBER2 w diagnostyce zeza. Journal of Medical Informatics and Technologies vol 5.
1999
Luchowski L, Kowalski P, Tomaka A A, Philipp M, Pojda D, Skabek K.  1999.  Mobile Stereovision Strategies. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”. :531–536.
Pojda D, Kowalski P.  1999.  Programowe platformy dla zagadnień wizji komputerowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka. 37:57–81.
Pojda D.  1999.  Segmentacja i pasowanie obrazów 2D dla potrzeb aktywnego stereowidzenia. :81–84.

Strony