Simplied model of wireless network throughput changes resulting from client mobility

TytułSimplied model of wireless network throughput changes resulting from client mobility
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2014
AutorzyGrochla K, Połys K
Conference NameProceedings of SIMUTools 2014

Historia zmian

Data aktualizacji: 11/05/2016 - 13:51; autor zmian: Konrad Połys (kpolys@iitis.pl)