Publikacje

Found 27 results
Filters: Autor is Konrad Połys  [Clear All Filters]
2022
Strzoda A, Grochla K, Połys K.  2022.  Variability of BLE Advertisement Packets Received Signal Strength and Delivery Probability in the Presence of Interferences. ACM MSWIM 22 - The 25th International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems, DIVANET Symposium.
2021
Marjasz R, Połys K, Strzoda A, Grochla K.  2021.  Improving Delivery Ratio in LoRa Network. Proceedings of the 19th ACM International Symposium on Mobility Management and Wireless Access.
Marjasz R, Strzoda A, Połys K, Grochla K.  2021.  Mitigation of LoRa interferences via dynamic channel weights. European Simulation and Modelling Conference (formelly European Simulation Multiconference) - ESM . :150-154.
2020
Grochla K, Połys K.  2020.  Heuristic Algorithm for Gateway Location Selection in Large Scale LoRa Networks. ACM International Wireless Communications and Mobile Computing Conference.  (2.12 MB)
Frankiewicz A, Glos A, Grochla K, Łaskarzewski Z, Miszczak J, Połys K, Sadowski P, Strzoda A.  2020.  LP WAN Gateway Location Selection Using Modified K-Dominating Set Algorithm. Symposium on Modelling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems.
2019
Połys K, Grochla K, Gorawski M, Frankiewicz A.  2019.  Accuracy of UWB Location Tracking Devices When on the Move. International Conference on Computer Networks. International Conference on Computer Networks:233-241.
Grochla K, Marjasz R, Połys K, Strzoda A.  2019.  Kolizje pakietów w sieciach LoRa w zastosowaniach smart city. Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne.
2017
Połys K, Grochla K.  2017.  Model zmienności przepływności bitowej transmisji w sieciach LTE oparty o łańcuchy Markowa. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki .
2016
Grochla K, Połys K.  2016.  Analiza wpływu mocy nadawania stacji bazowych na mechanizmy równoważenia obciążenia w sieciach LTE. Materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki.
Grochla K, Połys K.  2016.  Subcarrier Allocation for LTE Soft Frequency Reuse Based on Graph Colouring. Information Sciences and Systems 2015. :447–454.
Grochla K, Połys K.  2016.  Using Kalman Filters on GPS Tracks. Man–Machine Interactions 4. :663–672.
2015
Grochla K, Gorawski M, Połys K.  2015.  Comparison of Measurements and Simulation Model of Indoor Signal Level Variation in LTE Networks. Proceedings of the 8th International Conference on Simulation Tools and Techniques.
Grochla K, Połys K.  2015.  Dobór parametrów mechanizmu zwielokrotnienia wykorzystania częstotliwości SFR w sieciach LTE. Materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki.
Foremski P, Gorawski M, Grochla K, Połys K.  2015.  Energy-Efficient Crowdsensing of Human Mobility and Signal Levels in Cellular Networks. Sensors. 15
Połys K, Grochla K.  2015.  Mobility robustness in LTE based on automatic neighbor relation table.. Computer Networks. :232–241.
Gorawski M, Grochla K, Połys K.  2015.  Variability of LTE Signal in Indoor Environment. Internet in the Information Society, X Scientific Conference.

Strony