Techniczne i społeczne problemy zastosowania internetu

TytułTechniczne i społeczne problemy zastosowania internetu
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2005
AutorzyZaborowski M
EditorKwiecień A, Wódz K.
ChapterReguły stosowania sieci Petriego do modelowania systemów zarządzania
PublisherWKŁ

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)