Termowizyjna ocena wpływu laseroterapii na proces gojenia się złamań kości piszczelowych

TytułTermowizyjna ocena wpływu laseroterapii na proces gojenia się złamań kości piszczelowych
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji1999
AutorzyWiniarczyk R, Mrózek A, Połoński W.
Conference NameTechniki Informacyjne w Medycynie
Date Published11

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)