Publikacje

Found 7 results
Filters: Autor is Adam Mrózek  [Clear All Filters]
1999
Tomaka A A, Mrózek A.  1999.  Komputerowe metody oceny deformacji twarzo-czaszki na podstawie sekwencji teleradiogramów. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim. :109–114.
Winiarczyk R, Mrózek A, Połoński W..  1999.  Termowizyjna ocena wpływu laseroterapii na proces gojenia się złamań kości piszczelowych. Techniki Informacyjne w Medycynie. :65–72.
Tomaka A A, Mrózek A.  1999.  Trójwymiarowa komputerowa ocena deformacji twarzowej części czaszki w oparciu o analizę par wzajemnie prostopadłych teleradiogramów. Techniki Informacyjne w Medycynie. :163–169.
1998
Polonski W., Winiarczyk R, Mrózek A, Przybyla T..  1998.  Ocena gojenia zlaman kosci piszczelowych u ludzi przy u?yciu lasera niskoenergetycznego Techniki Informatyczne w Medycynie, TIM'98, Ustron, 15-17 pazdziernik 1998.
1995
Płonka L, Mrózek A, Winiarczyk R, Maitan J..  1995.  Implementing Rule-Oriented Knowledge Bases on Smart Networks. Proceedings of the Workshop held in Augustow, Poland, 5-9 June.
1994
Maitan J., Mrózek A, Winiarczyk R, Płonka L.  1994.  Overview of the emerging control and communication algorithms suitable for embedding into smart sensors. Proceedings of the Second IEEE/NIST Workshop on Smart Sensor and Transducer Commnunication Standards, Cleveland, OH, September.
Mrózek A, Winiarczyk R.  1994.  Systemy operacyjne czasu rzeczywistego. Informatyka, nr.9, 1994.