Using Kalman Filters on GPS Tracks

TytułUsing Kalman Filters on GPS Tracks
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2016
AutorzyGrochla K, Połys K
Book TitleMan–Machine Interactions 4
Pagination663–672
PublisherSpringer

Historia zmian

Data aktualizacji: 09/05/2016 - 14:44; autor zmian: Konrad Połys (kpolys@iitis.pl)