Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie

TytułZarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2006
AutorzyZaborowski M
EditorLisiński M.
ChapterModel informacyjno-decyzyjny zarządzania zasobami. Preprint
PublisherWydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)