Zastosowanie brzegowej reprezentacji przebadanej przestrzeni dla wyboru kolejnego punktu widokowego

TytułZastosowanie brzegowej reprezentacji przebadanej przestrzeni dla wyboru kolejnego punktu widokowego
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2004
AutorzyKowalski P, Skabek K
Conference NameMat. konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Robotyki
Date Published06

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)