Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań profilaktycznych wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego z zakresu medycyny pracy dla poszczególnych grup zawodowych.

IITiS PAN oferuje stanowisko asystenta w Zespole Uczenia Maszynowego. Zaangażowana osoba będzie uczestniczyć w realizacji tematów badawczych związanych z przygotowaniem algorytmów uczenia maszynowego do zastosowań przemysłowych.

Oferujemy stanowisko asystenta w obszarze tworzenia, testowania i symulacji systemów jazdy autonomicznej.

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu na maksymalny okres 4,5 roku w ramach projektu Sonata BIS 10 pt. „Symulacje układów fizycznych za pomocą technologii wyżarzania niedalekiej przyszłości”. Stanowisko zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk ogłasza otwarty konkurs na stanowisko typu post-doc w Grupie Kwantowych Systemów Informatyki. Termin składania zgłoszeń upływa 17-12-2021.

Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w Zespole Modelowania i Oceny Efektywności Systemów Komputerowych. Termin składania zgłoszeń upływa 21-07-2021 o godz. 15:00.

Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza dwa konkursy na stanowiska asystenta (½ etatu) w Zespole Komputerowych Systemów Wizyjnych Termin składania ofert: 2021-07-07 godz. 14:00
Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie „Symulacje układów fizycznych za pomocą technologii wyżarzania niedalekiej przyszłości” TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2021-07-08 godz. 14:00
Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie „Własności typowych kwantowych kanałów komunikacyjnych” TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2021-07-08 godz. 14:00
Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na:
  • stanowiska asystenta w projekcie (3 x 1/4 etatu)
Termin składania ofert: 2021-03-12 godz. 15:00

Strony