Email: 

Stanowisko: 

profesor instytutu

Horizontal Tabs

Publikacje

2003

27. Tomaka, A A., and L. Luchowski, "Stereovision Techniques for the Three-Dimensional Cephalogram", E-he@lth in Common Europe, Kraków, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2003.

2002

28. Augustyn, A., P. Kowalski, L. Luchowski, D. Pojda, and K. Skabek, "System for toolmark analysis in forensic laboratory", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 14, no. 1, pp. 3–16, 2002.
29. Kowalski, P., and L. Luchowski, "The active stereovision head: hardware and low-level software", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 14, no. 3, pp. 219–233, 2002.
30. Luchowski, L., "Viewpoint selection while exploring a compact polyhedral scene", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 14, no. 4, pp. 297–305, 2002.
31. Luchowski, L., "Viewpoint selection while exploring a compact polyhedral scene", International Conference on Computer Vision and Graphics, 2002.

2000

32. Augustyn, A., P. Kowalski, L. Luchowski, D. Pojda, and K. Skabek, "Computer-assisted analysis of striated toolmarks and impressions", Second European Academy of Forensic Science Meeting, 2000.

1999

33. Luchowski, L., P. Kowalski, A A. Tomaka, M. Philipp, D. Pojda, and K. Skabek, "Mobile Stereovision Strategies", II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”, Kraków, pp. 531–536, X, 1999.

1998

34. Luchowski, L., and M. Philipp, "Data Types and Operations for Striated Toolmark Identification", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 10, no. 1-2, pp. 45–56, 1998.

1997

1995

36. Luchowski, L., "A new method to threshold images of flat binary scenes under uneven lighting", Computer Analysis of Images and Patterns: Springer Verlag, pp. 594 – 599, 1995.

Strony

Historia zmian

Data aktualizacji: 10/06/2022 - 10:42; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)