Orcid ID:0000-0003-0304-0385
Email: 

Stanowisko: 

z-ca dyrektora

Horizontal Tabs

Publikacje

2005

27. Skabek, K., and R. Winiarczyk, Wysokowydajne sieci komputerowe Nowe Technologie, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.

2004

29. Węgrzyn, S., J. Klamka, L. Znamirowski, R. Winiarczyk, and S. Nowak, "Nano and quantum systems of informatics", Bulletin of the Polish Academy of Science, vol. 52, no. 1, pp. 1–10, 2004.
30. Węgrzyn, S., and R. Winiarczyk, , Katowice, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego,, 2004.
31. Wróbel, J., M. Widera, K. Horoba, J. Jeżewski, and R. Winiarczyk, "Declarative algebra and continuous query language for biomedical stream processing in fetal monitoring system", Pro-ceedings of the 26th Annual International Conference of the IEEE EMBS, San Francisco, CA, USA, pp. 3175–3178, 09, 2004.
33. Węgrzyn, S., R. Winiarczyk, and L. Znamirowski, : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2004.

2003

34. Węgrzyn, S., R. Winiarczyk, and L. Znamirowski, "Self-replication Processes in Nanosystems of Informatics", International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, vol. 13, no. 4, pp. 585–591, 2003.
35. Widera, M., J. Jeżewski, R. Winiarczyk, J. Wróbel, K. Horoba, and A. Gacek, "Data Stream Processing in Fetal Monitoring System: I. Algebra and Query Language.", Journal of Medical Informatic and Technologies, vol. 5, pp. 83–90, 2003.
36. Węgrzyn, S., R. Winiarczyk, and L. Znamirowski, "Biological and technical informatics nanosystems", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 15, no. 1, pp. 3–22, 2003.
39. Węgrzyn, S., and R. Winiarczyk, "Reprodukcja i multiplikacja jako informatyczne technologie wytwarzania", Studia Informatica, vol. 24, no. 2A(53), pp. 9–19, 2003.
41. Węgrzyn, S., and R. Winiarczyk, "Nanotechnologie w informatyce", Nauka, Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk, no. 2, pp. 95–111, 2003.
42. Węgrzyn, S., and R. Winiarczyk, "Nanotechnologie w informatyce", Konferencja Naukowa ,,Internet w Społeczeństwie Informacyjnym”, pp. 15–31, 2003.
43. Prusakowski, J., R. Winiarczyk, and K. Skabek, "Komputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja krzywoliniowych obiektów 3d", IV Krajowa Konferencja MSK`03 – Metody i systemy komputerowe, pp. 833–838, 11, 2003.

2002

45. Winiarczyk, R., and P. Gawron, "Symulacja komputerów kwantowych", Studia Informatica, vol. 23, no. 2A(48), pp. 105–112, 2002.
46. Winiarczyk, R., P. Kowalski, and M. Matuszek, "Algorytm nawigacji aktywnej głowicy stereowidzącej", Studia Informatica, vol. 23, no. 4 (51), pp. 55–69, 2002.
47. Węgrzyn, S., and R. Winiarczyk, "Informatics as a Science on Motion and Processing of Information", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 14, no. 1, 2002.
48. Węgrzyn, S., and R. Winiarczyk, "Nano and quantum technologies and systems of informatics", AI-METH 2002, Artificial Inteligence Methods, 11, 2002.

2001

49. Winiarczyk, R., "Modele architektury QoS w systemach multimedialnych", Studia Informatica, vol. 22, no. 1(43), pp. 185–196, 2001.
50. Węgrzyn, S., and R. Winiarczyk, "Nanosystems of Informatics Controlling the Molecular Nanotechnologies", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 13, no. 2, pp. 205–216, 2001.

Strony