Publikacje

Found 7 results
Filters: Autor is Oleg Tikhonenko  [Clear All Filters]
2012
Tikhonenko O, Karwacka M..  2012.  Computer Networks. Communications in Computer and Information Science. 291
Tikhonenko O, Kawecka M..  2012.  Systemy obsługi zgłoszeń o losowej objętości z ograniczoną pojemnością pamięci.. Studia Informatica. 33:19–28.