Publikacje

Found 7 results
Filters: Autor is Zdzisław Szczerbiński  [Clear All Filters]
2004
Szczerbiński Z.  2004.  A Markov Chain Model of Optical Packet Formation: Solution Process Acceleration with Parallel Computing. Proc. Euro-NGI Workshop on New Trends in Modelling, Quantitative Methods and Measurements.
2002
Szczerbiński Z.  2002.  Superkomputery japońskie. Tele.net.forum.
2001
Szczerbiński Z.  2001.  25 lat superkomputerów Cray. Tele.net.forum.
Szczerbiński Z.  2001.  Minisuperkomputery i linia Cray 2. Tele.net.forum.