Publikacje

Found 3 results
Filters: Autor is Łukasz Rudnicki  [Clear All Filters]
2019
Puchała Z, Rudnicki Ł, Życzkowski K.  2019.  Pauli semigroups and unistochastic quantum channels. Physics Letters A. 383(20):2376-2381.