Email: 

Stanowisko: 

asystent
Zespół badawczy

Horizontal Tabs

Publikacje

2024

2023

2. Strzoda, A., K. Grochla, P. Głomb, and A. Madej, "Link failure prediction in LoRa networks", International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, IWCMC, Marrakesh, Morocco, IEEE, 07/2023.
3. Strzoda, A., "Zastosowanie Heurystyki do Wyboru Lokalizacji Węzłów Pośredniczących w Sieciach LP WAN", Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki KRiT 2023, Kraków, Polska, Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2023.

2022

4. Grochla, K., A. Strzoda, R. Marjasz, P. Głomb, K. Książek, and Z. Łaskarzewski, "Energy-Aware Algorithm for Assignment of Relays in LPWAN", Transactions on Sensor Networks, vol. 18, issue 4, 11/2022.
5. Strzoda, A., K. Grochla, A. Frankiewicz, and Z. Łaskarzewski, "Measurements and Analysis of Large Scale LoRa Network Efficiency", International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, IWCMC , Dubrovnik, Croatia, IEEE, 2022.
6. Strzoda, A., K. Grochla, and K. Połys, "Variability of BLE Advertisement Packets Received Signal Strength and Delivery Probability in the Presence of Interferences", ACM MSWIM 22 - The 25th International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems, DIVANET Symposium, Montreal, Canada, Association for Computing Machinery, 10/2022.
7. Strzoda, A., R. Marjasz, and K. Grochla, "How Accurate is LoRa Positioning in Realistic Conditions?", ACM MSWIM 22 - The 25th International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems, DIVANET Symposium, New York, NY, USA, Association for Computing Machinery, 10/2022.
8. Strzoda, A., R. Marjasz, and K. Grochla, "LoRa Positioning in Verification of Location Data's Credibility", Symposium on Modelling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems, Nice, France, Infocommunications Journal, 12/2022.

2021

9. Marjasz, R., A. Strzoda, K. Połys, and K. Grochla, "Mitigation of LoRa interferences via dynamic channel weights", European Simulation and Modelling Conference (formelly European Simulation Multiconference) - ESM , Rome, Eurosis, pp. 150-154, 10/2021.
10. Marjasz, R., K. Połys, A. Strzoda, and K. Grochla, "Improving Delivery Ratio in LoRa Network", Proceedings of the 19th ACM International Symposium on Mobility Management and Wireless Access, New York, NY, USA, Association for Computing Machinery, 2021.

2020

11. Frankiewicz, A., A. Glos, K. Grochla, Z. Łaskarzewski, J. Miszczak, K. Połys, P. Sadowski, and A. Strzoda, "LP WAN Gateway Location Selection Using Modified K-Dominating Set Algorithm", Symposium on Modelling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems: Springer, 01/2021, 2020.

2019

12. Marjasz, R., K. Grochla, A. Strzoda, and Z. Łaskarzewski, "Simulation Analysis of Packet Delivery Probability in LoRa Networks.", Communications in Computer and Information Science, vol. 1039: Springer, Cham, 2019.
13. Grochla, K., R. Marjasz, K. Połys, and A. Strzoda, "Kolizje pakietów w sieciach LoRa w zastosowaniach smart city", Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2019.

Historia zmian

Data aktualizacji: 14/06/2023 - 10:50; autor zmian: Konrad Połys (kpolys@iitis.pl)