Publikacje

Found 2 results
Filters: Autor is others  [Clear All Filters]
2016
Sekuła P, others.  2016.  Wpływ autostrad na rozwój lokalny–wyniki badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
2015
Sekuła P, others.  2015.  Budżet zadaniowy jako skuteczne narzędzie zarządzania w samorządzie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.