Publikacje

Found 3 results
Filters: Autor is Ficek-Wojciuch, Katarzyna  [Clear All Filters]
2016
Brandenburg H, Ficek-Wojciuch K, Magdoń M, Sekuła P.  2016.  Interesariusze projektów publicznych–sukces projektu publicznego w ujęciu specjalistów od zarządzania projektami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Sekuła P, Brandenburg H, Magdoń M, Ficek-Wojciuch K.  2016.  Multicriteria evaluation methods in location of touristic investments. Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету. 50
Brandenburg H, Ficek-Wojciuch K, Magdoń M, Sekuła P.  2016.  Projekt badawczy pt" Sukces projektu publicznego i jego uwarunkowania"-wyniki studiów literaturowych i program realizacji projektu. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.