Publikacje

Found 52 results
Filters: Autor is Krzysztof Skabek  [Clear All Filters]
2009
Skabek K, Ząbik Ł..  2009.  Network Transmission of 3D Mesh Data Using Progressive Representation. Computer Networks, CCIS 39. :325–333.
2007
Skabek K, Tomaka A A.  2007.  Automatic Mering of 3D atribute meshes.. Computer Recognition Systems 2, seria: Advances in Soft Computing 45, Part I. :645–652.
2004
Skabek K, Kowalski P.  2004.  Interacyjna metoda integracji sceny przestrzennej z wykorzystaniem grafów struktury. Materiały konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Robotyki. :157–158.
Kowalski P, Skabek K.  2004.  Pozyskiwanie informacji o scenie 3D z zastosowaniem aktywnego stereowidzenia. Polska Akademia Nauk Działalność Naukowa wybrane zagadnienia. :81–84.
Skabek K, Winiarczyk R.  2004.  Wykorzystanie metod wizji komputerowej do budowy wirtualnego muzeum.
Kowalski P, Skabek K.  2004.  Zastosowanie brzegowej reprezentacji przebadanej przestrzeni dla wyboru kolejnego punktu widokowego. Mat. konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Robotyki. :171–172.
2003
Prusakowski J., Winiarczyk R, Skabek K.  2003.  Komputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja krzywoliniowych obiektów 3d. IV Krajowa Konferencja MSK`03 – Metody i systemy komputerowe. :833–838.
2002
Skabek K, Kowalski P.  2002.  Algorithm for fusion of 3D scene by subgraph isomorphism with procrustes analysis. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND GRAPHICS. :657–665.
Kowalski P, Skabek K.  2002.  Indoor navigation and recognition using stereovision. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND GRAPHICS. :450–456.
Augustyn A., Kowalski P, Luchowski L, Pojda D, Skabek K.  2002.  System for toolmark analysis in forensic laboratory. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:3–16.
1999
Luchowski L, Kowalski P, Tomaka A A, Philipp M, Pojda D, Skabek K.  1999.  Mobile Stereovision Strategies. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”. :531–536.
Stąpor K., Skabek K, Tomaka A A.  1999.  Model-based 3D-Shape Recovery by Aspect Graphs. Machine Graphics & Vision. 8

Strony