Zespół Informatyki Stosowanej

Zespół Informatyki Stosowanej został utworzony w 2022 roku w celu podniesienia efektywności komercjalizacji technologii opracowywanych w Instytucie. Wspomaga inne zespoły Instytutu w obszarze informatyki stosowanej na etapie przygotowywania projektów, ich realizacji oraz podczas przekazywania wyników do otoczenia gospodarczego. W szczególności dokonuje szacowania czasochłonności i zasobochłonności planowanych zadań oraz przygotowuje programistyczne prototypy i demonstratory. Zespół zajmuje się także utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej Instytutu.

Kierownik: 

Członkowie zespołu: 

In Press

Kuaban GSuila, Czachórski T, Gelenbe E, Pecka P, Nkemeni V, Czekalski P.  In Press.  Energy performance of Internet of Things (IoT) networks for pipeline monitoring. The 20th International Wireless Communications & Mobile Computing Conference.

2022

Pecka P, Nowak M.  2022.  Routing Algorithms Simulation for Self-Aware SDN. Electronics. 11(1) (915.74 KB)

2021

2020

2018

Pecka P, Nowak M, Rataj A, Nowak S.  2018.  Solving large Markov models described with standard programming language. Int. Symposium on Computer and Information Sciences. ISCIS 2018.

2017

Nowak S, Nowak M, Grochla K, Pecka P.  2017.  Application of Fault-Tolerant GQP Algorithm in Multihop AMI Networks. Computer Networks. CN 2017. Communications in Computer and Information Science, vol 718. :70-80.
Grochla K, Nowak M, Pecka P, Nowak S.  2017.  Influence of message-oriented middleware on performance of network management system: a modelling study.. Multimedia and Network Information Systems. . Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 506:379-393.

2016

Nowak S, Nowak M, Grochla K, Pecka P.  2016.  Global Queue Pruning Method for Efficient Broadcast in Multihop Wireless Networks. Computer and Information Sciences: 31st International Symposium, ISCIS 2016, Kraków, Poland, October 27–28, 2016, Proceedings. :214–224.
Nowak S, Nowak M, Grochla K, Pecka P.  2016.  Efektywne rozgłaszanie w wielohopowej sieci bezprzewodowej. Effective Broadcasts in Multihop Wireless Network. Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne. (8-9):887-891.

2014

Głomb P, Sochan A.  2014.  Surface Mixture Models for the Optimization of Object Boundary Representation. Artificial Intelligence and Soft Computing, Lecture Notes in Computer Science 8467. :703–714.

2013

2012

Skabek K, Winiarczyk R, Sochan A.  2012.  Human – Computer Systems Interaction: Backgrounds and Applications 2. Advances in Intelligent and Soft Computing. 98
Nowak S, Pecka P, Nowak M.  2012.  Rozproszona baza danych dla lokalizacji treści w sieci PI CAN. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne. :1481–1490.
Głomb P, Romaszewski M, Opozda S, Sochan A.  2012.  Choosing and Modeling the Hand Gesture Database for a Natural User Interface. Gesture and Sign Language in Human-Computer Interaction and Embodied Communication.

2011

Sochan A, Głomb P, Skabek K, Romaszewski M, Opozda S.  2011.  Virtual Museum as an Example of 3D Content Distribution in the Architecture of a Future Internet. Computer Networks 2011. Communications in Computer and Information Science 160.. :459–464.
Pecka P, Nowak M, Nowak S.  2011.  Smart Spaces and Next Generation Wired/Wireless Networking. Lecture Notes in Computer Science. 6869
Sochan A, Winiarczyk R, Głowiak M., Idzikowski B., Stróżyk M..  2011.  Nowe media i Internet 3D. Przegląd telekomunikacyjny. :1029–1036.
Pecka P, Deorowicz S, Nowak M.  2011.  Man-Machine Interaction 2. Advances in Intelligent and Soft Computing. 103
Nowak M, Nowak S, Pecka P, Grochla K.  2011.  Content Identification in PI CAN Network. Computer Networks. :164–172.
Głomb P, Romaszewski M, Opozda S, Sochan A.  2011.  Choosing and modeling hand gesture database for natural user interface. GW 2011: the 9th International Gesture in Embodied Communication and Human-Computer InteractionWorkshop.
Głomb P, Romaszewski M, Sochan A, Opozda S.  2011.  Unsupervised Parameter Selection for Gesture Recognition with Vector Quantization and Hidden Markov Models. Lecture Notes in Computer Science, Human-Computer Interaction – INTERACT. 6949

2010

Nowak M, Pecka P.  2010.  QoS management for multimedia traffic in synchronous slotted-ring OPS networks. Proc. of HET-NETs 2010 Conference. :143–152.

2009

Grochla K, Sochan A.  2009.  Adaptive Streaming of Stereographic Video. Computer Networks – Communications in Computer and Information Science, Springer. 39:87–94.
Nowak M, Pecka P.  2009.  Priority Registers Mechanism for fair access to ring-type OPS network. Theoretical and Applied Informatics. 21:181–191.

2008

Grochla K, Sochan A, Głomb P.  2008.  Transmission of scalable video streams. Proceedings from the 4th Euro-NGI Workshop on New trends in network architectures and services.

2007

2006

2005

Pecka P.  2005.  Software library for the Markov analysis of complex queuing models. Proceedings from Workshop “New Trends in Modelling, Quantitative Methods and Measurements”.

2004

Sochan A.  2004.  Developing an Internet XML application exploiting directory services. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:135–149.

2002

Sochan A.  2002.  Relations between ATM traffic parameters and quality of multimedia transmission - an experimental approach. Journal of Telecommunications and Information Technology. 2
Czachórski T, Pecka P.  2002.  Internet and real-time performance: a web server model. Proc. of 9th Conf. on Real-Time Systems, Ustroń, 16-19 September 2002.

2001

Grochla K.  2001.  A tool for network traffic generation and transmission delay measurement. Proceedings of 8th Polish Teletraffic Symposium.

2000

Grochla K, Sochan A.  2000.  Sieci prywatne oparte na technologii ATM. Studia Informatica. 1

1999

Sochan A, Stanisław J.  1999.  Laboratoryjne metody badania sieci ATM. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Informatyka. 36

1998

Sochan A, Kowalczyk G.  1998.  Wykorzystanie technologii ATM w sieciach lokalnych. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Informatyka. 34

1997

Sochan A.  1997.  Sieci lokalne - elementy projektowania. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 9:163–181.
Sochan A.  1997.  Szybkie sieci lokalne oparte na standardach Fast Ethernet i 100VG-AnyLAN. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Informatyka. 32

1995

Historia zmian

Data aktualizacji: 05/04/2024 - 10:46; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)

Zespół Informatyki Stosowanej został utworzony w 2022 roku w celu podniesienia efektywności komercjalizacji technologii opracowywanych w Instytucie. Wspomaga inne zespoły Instytutu w obszarze informatyki stosowanej na etapie przygotowywania projektów, ich realizacji oraz podczas przekazywania wyników do otoczenia gospodarczego. W szczególności dokonuje szacowania czasochłonności i zasobochłonności planowanych zadań oraz przygotowuje programistyczne prototypy i demonstratory. Zespół zajmuje się także utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej Instytutu.