Zespół Komputerowych Systemów Wizyjnych

Zespół Komputerowych Systemów Wizyjnych istnieje od 1987 roku i zajmuje się ilościową analizą obrazów dwu- i trójwymiarowych. Współzałożycielem i wieloletnim kierownikiem zespołu był dr inż. Ryszard Winiarczyk. Obecnie pracami Zespołu Komputerowych Systemów Wizyjnych kieruje dr hab. inż. Agnieszka Tomaka.

Kierownik: 

Członkowie zespołu: 

2019

Pojda D, Tomaka A A, Luchowski L, Skabek K, Tarnawski M.  2019.  Applying computational geometry to designing an occlusal splint. Computational Modeling of Objects Presented in Images. Fundamentals, Methods, and Applications. CompIMAGE 2018. Lecture Notes in Computer Science. vol 10986
Tomaka A A, Luchowski L, Pojda D, Tarnawski M.  2019.  Dynamic Occlusion Surface Estimation from 4D Multimodal Data. Information Technology in Biomedicine. ITIB 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing. vol 1011
Tomaka A A, Luchowski L, Pojda D, Skabek K, Tarnawski M.  2019.  Applying computational geometry to designing an occlusal splint. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging & Visualization (TCIV).
Tomaka A A, Luchowski L, Pojda D, Tarnawski M, Domino K.  2019.  The dynamics of the stomatognathic system from 4D multimodal data. In A.Gadomski (ed.): Multiscale Locomotion: Its Active-Matter Addressing Physical Principles.

2018

2016

Tomaka A A, Tarnawski M, Pojda D.  2016.  Multimodal Image Registration for Mandible Motion Tracking. Information Technologies in Medicine: 5th International Conference, ITIB 2016 Kamień Śląski, Poland, June 20 - 22, 2016 Proceedings, Volume 1. :179–191.
Skabek K, Tomaka A A.  2016.  Modification of the ICP Algorithm for Detection of the Occlusal Area of Dental Arches. Information Technologies in Medicine: 5th International Conference, ITIB 2016 Kamień Śląski, Poland, June 20 - 22, 2016 Proceedings, Volume 1. :97–106.
Luchowski L, Tomaka A A, Skabek K, Tarnawski M, Kowalski P.  2016.  Forming an Occlusal Splint to Support the Therapy of Bruxism. Information Technologies in Medicine: 5th International Conference, ITIB 2016 Kamień Śląski, Poland, June 20 - 22, 2016 Proceedings, Volume 2. :267–273.

2015

2014

Kowalski P, Pojda D.  2014.  Visualization of heterogenic images of 3D scene. Man-Machine Interacions 3. :291–297.
Luchowski L.  2014.  Mathematical description of movement vs practical interpretations or why some apparently pertinent questions have no meaningful answers. Lecture Notes of the ICB Seminar Novel Methodology of Both Diagnosis and Therapy of Bruxism. :29–33.
Tarnawski M., Tomaka A A.  2014.  Acquisition of mandible movement with a 3D scanner. Novel Methodology of Both Diagnosis and Therapy of Bruxism. :63–67.

2013

Luchowski L, Kowalski P.  2013.  Using RANSAC for 3D point cloud segmentation. Theoretical and Applied Informatics. 25:105–117.

2012

2011

Skabek K, Pojda D.  2011.  Optimization of Mesh Representation for Progressive Transmission. Theoretical and Applied Informatics. 23:263–275.

2010

Tomaka A A, Luchowski L.  2010.  Purpose of cephalometric computations in craniofacial surgery. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences. 58:403–407.

2009

Tomaka A A, Pisulska-Otremba A..  2009.  Computer Vision Support for the Orthodontic Diagnosis. International Conference on Man-Machine Interactions in Memoriam Adam Mrózek.
Tomaka A A, Luchowski L, Skabek K.  2009.  From museum exhibits to 3D models. Man-Machine Interactions. :477–486.

2008

2007

Luchowski L.  2007.  Stability of feature points defined by approximating quadric surfaces. Computer Recognition Systems: Proceedings of 5th International Conference on Computer Recognition Systems CORES'07.
Tomaka A A, Tarnawski M., Luchowski L, Liśniewska-Machorowska B..  2007.  Digital dental models and 3D patient photographs registration for orthodontic documentation and diagnostic purposes. Computer Recognition Systems: Proceedings of 5th International Conference on Computer Recognition Systems CORES'07.
Skabek K, Tomaka A A.  2007.  Automatic Mering of 3D atribute meshes.. Computer Recognition Systems 2, seria: Advances in Soft Computing 45, Part I. :645–652.

2006

Tomaka A A, Luchowski L.  2006.  The application of 3D Computer Vision In Orthodontics. Annual Report Polish Academy of Sciences. :58-59.
Pojda D, Ober J.  2006.  Model of the oculomotoric system for diagnosis of Squint. Proceedings of the XI International Conference Mecical Informatics & Technology MIT 2006. :193–198.

2005

Tomaka A A, Kowalski P.  2005.  Using active models for finding landmarks. Journal of Medical Informatics & Technologies. 9:225–232.
Tomaka A A, Luchowski L, Skabek K, Tarnawski M..  2005.  3D head surface scanning techniques for orthodontics.. Journal of Medical Informatics & Technologies. 9:123–130.
Kowalski P, Tomaka A A, Liśniewska-Machorowska B..  2005.  Landmarks Identification Using Active Appearance Model. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 17:235–249.

2004

Pojda D, Ober J.  2004.  Model of the oculomotoric system for diagnosis of Squint. International Workshop on Biometric Technologies: Special Forum on Modeling and Simulation.

2003

Pojda D, Ober J.  2003.  Multilayer model of the oculomothoric system for computer based diagnosis of squint. VIII International Conference Medical Informatics & Technologies - MIT'2003.

2002

Augustyn A., Kowalski P, Luchowski L, Pojda D, Skabek K.  2002.  System for toolmark analysis in forensic laboratory. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:3–16.
Kowalski P, Luchowski L.  2002.  The active stereovision head: hardware and low-level software. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:219–233.
Luchowski L.  2002.  Viewpoint selection while exploring a compact polyhedral scene. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:297–305.
Luchowski L.  2002.  Viewpoint selection while exploring a compact polyhedral scene. International Conference on Computer Vision and Graphics.

2001

2000

Pojda D.  2000.  Zastosowanie systemu OBER2 w diagnostyce zeza. Journal of Medical Informatics and Technologies vol 5.

1999

Pojda D, Kowalski P.  1999.  Programowe platformy dla zagadnień wizji komputerowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka. 37:57–81.
Luchowski L, Kowalski P, Tomaka A A, Philipp M, Pojda D, Skabek K.  1999.  Mobile Stereovision Strategies. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”. :531–536.
Skabek K, Tomaka A A.  1999.  Software Tool for Microscope Image Comparison (SOMIC). Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.
Tomaka A A, Mrózek A.  1999.  Komputerowe metody oceny deformacji twarzo-czaszki na podstawie sekwencji teleradiogramów. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim. :109–114.

1998

Pojda D, Kowalski P.  1998.  Kryteria pasowania punktów charaktery-stycznych w stereowizji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka. 35:209–223.
Luchowski L, Philipp M.  1998.  Data Types and Operations for Striated Toolmark Identification. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 10:45–56.
Philipp M, Tomaka A A.  1998.  Displacement and rotation estimation by cluster matching. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.

1997

Tomaka A A, Ihnatowicz J..  1997.  Model procesu tworzenia obrazu rentgenowskiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.

1995